Connor Sports – czyli montaż drewnianej podłogi sportowej.

Wideo

Firma Top Sport z Bielska-Białej jest autoryzowanym instalatorem systemu podłogi sportowej Connor Sports.
https://www.topsport.pl/

 

System podłogi sportowej Connor Sports Alliance firmy Gerflor jest rozwiązaniem stosowanym w obiektach sportowych najwyższej rangi, to właśnie na nim odbywają się rozgrywki NBA.

Elementami składowymi są:
– Paroizolacja polietylenowa.
– Podwójne podkłady z klockami sprężystymi Rezill (50x50x20 cm).
– Kolorowe kotwy stalowe z powłoką antyskrzypkową.
– Drewniane panele podłogowe z Północno Amerykańskiego drewna.
– Listwy wentylowane cokołowe z Północno Amerykańskiego drewna klonowego.

 

Paraizolacja polietylenowa
W pierwszej kolejności na płycie betonowej stanowiącej podbudowę systemu należy ułożyć paraizolacje polietylową  (grubość folii minimum 0.15mm), pamiętając o zakładach 15cm pomiędzy kolejnymi warstwami folii, oraz o wyłożeniu izolacją ścian do wysokości posadzki. Zakłady powinny być połączone za pomocą taśmy klejącej jednostronnej  (odpornej na wilgoć).

 

Podbudowa posadzki drewnianej
Podbudowę systemu podłogi sportowej montuje się w postaci elementów złożonych wcześniej z legarów – tzw. paneli.
Panele i ich elementy powinny być mocowane do siebie klejem i zszywkami 32mm.
W pierwszej kolejności powinno się przeciąć panel początkowy na dwie połówki, oraz lewy fragment powinien posłużyć do rozpoczęcia pierwszego rzędu. W dalszej kolejności łączy się gotowe panele, układając pierwszy rząd, natomiast ostatni panel musi zostać przycięty tak, aby pasował w wolne miejsce przy ścianie.
Chcąc rozpocząć drugi rząd ponownie przecina się panel początkowy na dwie połówki, natomiast do rozpoczęcia służy teraz obrócony prawy panel. Kontynuujemy układanie drugiego rzędu, przycinając panel końcowy dopasowujemy go do ściany.
Kontynuujemy układanie rzędów, czyli rząd trzeci w taki sam sposób jak rząd pierwszy, natomiast rząd czwarty tak samo jak rząd drugi. Odstępy pomiędzy rzędami powinny być identyczne jak między legarami (czyli 212mm).
Ważną kwestią jest zachowanie odstępu 38mm pomiędzy podbudową posadzki a ścianami oraz 6mm odstępu pomiędzy czołami legarów w rzędzie, czyli dylatacji.

 

Klocki sprężyste, klocki twarde oraz mocowanie do podbudowy
Należy pamiętać o umieszczaniu klocków sprężystych pod panelami. W miejscach gdzie podłoga będzie poddawana dużym obciążeniom statycznym zamiast podkładek sprężystych powinno się umieścić klocki twarde, dotyczy to przede wszystkim miejsc, gdzie znajdować się będą trybuny składane, sprzęt, przenośne kosze do koszykówki oraz drzwi wejściowe.
Podbudowa posadzki mocowana jest do płyt betonowych za pomocą kołków mocujących, odwierty wykonuje się za pomocą młotowiertarki i wierteł 6mm.

Montaż deski sportowej
Gdy podbudowa nawierzchni jest gotowa można przejść do montażu warstwy wierzchniej. Układanie posadzki rozpoczyna się od środka sali, wzdłuż dłuższej osi (w poprzek do kierunku w jakim były układane rzędy paneli).
Należy pamiętać, że długość mijanki pomiędzy krawędziami doczołowymi desek w kolejnych rzędach powinna być większa niż 114mm, natomiast w co drugim rzędzie większa od 57mm. Deski mocowane są za pomocą wystrzeliwujących zszywarek, przy czym w tym systemie łączenia pomiędzy deskami nie zawsze wypadają w legarach.

15 października, 2020
Kategorie: Wpisy firm